APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är som det låter "lärande på arbetsplats" och det ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet.

Om Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. APL skall förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. Yrkesprogrammen på Voxnadalens gymnasium är Barn- och fritidsprogrammet och Industritekniska programmet.

Det Arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en viktig del av elevernas studier på de yrkesförberedande programmen där eleverna får tillfälle att se hur det fungerar i det verkliga arbetslivet samt prova på arbetsuppgifter som är vanligt förekommande och står relation till utbildningen.

Tack företagare!

Vi på Voxnadalens gymnasium är mycket tacksamma för det mångåriga och goda samarbetet vi har med lokala företag. Vi blir alltid väl bemötta och professionellt mottagna oavsett om det gäller APL, studiebesök eller andra frågor. Stort tack!

Handledare

Som handledare har du en viktig roll i elevens APL. Eleven har kanske ingen tidigare arbetslivserfarenhet och behöver ett genomtänkt mottagande. Här hittar du som handledare lite mer information om APL och handledarrollen. 

Elev

APL är en del av din yrkesutbildning. Den är avgörande för att du ska bli väl förberedd för ditt yrke.  Som elev förväntas du under din APL-period följa arbetsplatsens rutiner samt anpassa dig efter verksamheten och arbetsuppgifterna. Läs mer om din roll här.