Voxgyms skolbibliotek

Här finns det studieplatser, böcker, tidskrifter, datorer för utlån och informationssökning, dator med färgskrivare och en kopiator. Biblioteket är en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet. Välkommen!

Läsambassadör (1).pdf
SKOLBIBLIOTEKSPLAN.pdf

Biblioteket har öppet alla skoldagar 8.00 - 16.30

Vi vann!!

Voxgyms skolbibliotek med skolbibliotikarien Anette Lindblom i spetsen vann i år Hegas stipendium på 10 000 kr för läsprojektet "Vi läser och boktipsar tillsammans!" Läs mer om projektet och intervjun med Anette på Hegas hemsida.

Nytt digitalt skolbibliotek - Welib!

Voxgym har nytt digitalt skolbibliotek. För att kunna låna böcker så behöver du logga in. Här kan du läsa mer om hur du gör då

Anette förklarar Welib

Här kan du se och lyssna på när Anette förklarar nya bibliotekstjänsten Welib.