Denna vecka är klasserna NA16 och NA17 på forskarskola i Vassbo som ligger mellan Falun och Borlänge. Forskarskolan anordnas av Högskolan i Dalarna och syftar till att eleverna ska få en ökad insikt i hur teori och praktik hänger ihop i de

Läs mer

Forskarskola för NA-programmet

Denna vecka är klasserna NA16 och NA17 på forskarskola i Vassbo som ligger mellan Falun och Borlänge. Forskarskolan anordnas av Högskolan i Dalarna och syftar till att eleverna ska få en ökad insikt i hur teori och praktik hänger ihop i de naturvetenskapliga ämnena. Flera gymnasieskolor i regionen deltar och eleverna blandas och delas in i olika forskargrupper för att öka erfarenhetsutbytet.

I måndags bar det av till Vassbo och eleverna fick först inkvartera sig och sedan följde föreläsningar och lite kvällsaktiviteter för att lära känna varandra. Eleverna har sedan fått gjort äggfallskärmar, lärt sig säkerhet vid röjning, tittat på skogens klimatnytta och energi samt undersökt antibiotiska egenskaper hos kryddor!