Voxgym utövar nu endast undervisning på distans och så ska det fortsätta maj månad ut som det ser ut i dag. På Voxgym är det alltid viktigt att våra elever har rätt och fungerande utrustning, just nu är det än viktigare att både dator såvä

Läs mer

IT-support på distans

Voxgym utövar nu endast undervisning på distans och så ska det fortsätta maj månad ut som det ser ut i dag.

På Voxgym är det alltid viktigt att våra elever har rätt och fungerande utrustning, just nu är det än viktigare att både dator såväl som mjuk- och hårdvara fungerar som det ska så att man kan delta i undervisningen.

Eftersom det från och med 3 april råder besöksförbud på skolan så ser vi gärna att du i första hand kontaktar IT-support via telefon för du vet väl att du även kan få hjälp med din dator hemifrån? För att det ska fungera så behöver du programmet ConnectWise på din dator och de allra flesta har programmet installerat redan. Hur du kontrollerar om just du har det och hur du delar din dator med IT-personal kan du läsa mer om på intranätet (EduLife). Vår IT-support finns tillgänglig alla vardagar mellan kl. 8.30-16.00 på tel. 0271-571 60.