"Jag skriver i dina ord" är en tävling för gymnasieungdomar! Tävlingen går ut på att skriva en valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Välj en dikt eller låttext som på något intresserar dig. Utifrån den text

Läs mer

JAG SKRIVER I DINA ORD

"Jag skriver i dina ord" är en tävling för gymnasieungdomar!

Tävlingen går ut på att skriva en valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Välj en dikt eller låttext som på något intresserar dig. Utifrån den texten skriver du en egen text och det kan vara vilken typ av text som helst; t ex en argumenterande text, en novell eller en ny dikt. 

jagskriver.nu kan du läsa mer om tävlingen. 

Har du ett annat modersmål än svenska kan du om du vill skriva på ditt förstaspråk och sedan få hjälp med att få den översatt till svenska av professionella översättare.

På sidan jagskriver.nu laddar ni upp ert bidrag senast den 24 februari 2019.

Första pris är 5000 kr.

Hämta inspiration från jagskriver.nu och håll koll här på bibliotekssidan där vi kommer att lägga upp en del tips på dikter och låttexter som kan inspirera.

Lycka till!
Anette och Rawda