Eftersom vi i år har en pandemi att ta hänsyn till på studentdagen så ser den lite annorlunda ut. Vi kommer att livesända avslutningscermonin inifrån skolan med bland annat betygs- och stipendieutdelning. Sändningarna startar kl. 9.13, 11.13 och 13.13, o

Läs mer

Livesändning från studenten

Eftersom vi i år har en pandemi att ta hänsyn till på studentdagen så ser den lite annorlunda ut. Vi kommer att livesända avslutningscermonin inifrån skolan med bland annat betygs- och stipendieutdelning.

Sändningarna startar kl. 9.13, 11.13 och 13.13, och du kommer till sändningarna här https://play.staylive.se/voxgym

Observera att det är livesändningar så man kommer inte att kunna titta på sändningarna senare.