"SEXSTREJKEN" av Åsa Hellberg

Som sista bok i vårt läsprojekt "Vi läser Tillsammans" läste vi Sexstrejken av Åsa Helleberg. Vi genomförde läsningen i distansundervisningen och vi hade inga boksamtal i tvärgrupper den här gången. 

Klasserna som var med i årets läsprojekt är IM19, IN19, BF19 och BF18.

Boken Sexstrejken fanns inläst och texten fanns också att tillgå genom text på datorn eller den fysiska boken.

En av eleverna beskriver boken så här:

“Boken Sexstrejken handlar helt enkelt om tre tjejer som väljer att sexstrejka för att bli rättvist behandlad av killarna på gymnasiet. Vi får följa med deras vardag och höra olika händelser från de tre tjejernas egna synvinklar. Alltså kan vi ena stunden följa med Majken, andra stunden Belle eller Vilda. I boken förekommer även våldtäkter, våld och hot.” 

Eleverna beskriver boken med ORD:
 Eleverna hade reflektionsfrågor kring boken som de arbetade med antingen muntligt eller skriftligt.

HÄR  (klicka på HÄR) finns det utdrag från elevernas reflektioner! Många tankar kring det som händer, det hat som finns, den makt som finns, det mod som finns, den vänskap och kärlek som finns....


“Det jag gillar mest är nog att boken i stort sett handlar om gymnasieelever,  ungdomar i min ålder typ och det tas upp viktiga ämnen.” 
 

STORT TACK TILL ALLA ELEVER OCH LÄRARE
SOM HAR VARIT MED I
VI LÄSER TILLSAMMANS!