Skola och Coronaviruset

Just nu sprids ett nytt coronavirus i världen. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer i dag, 6 mars, att det inte

Läs mer
Skola och Coronaviruset

Skola och Coronaviruset

Just nu sprids ett nytt coronavirus i världen. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer i dag, 6 mars, att det inte ur ett smittskyddsperspektiv, finns anledning att friska elever och personal som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Elever som är inskrivna i skolan förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är viktigt att följa händelseutvecklingen och rekommendationerna via tillförlitliga källor, då det kan spridas mycket felaktigheter.  Läs uppdateringar på
Folkhälsomyndighetens webbplats och följ rekommendationerna därifrån.