Nu har skolans lokaler varit stängda sedan i mitten på mars då Regeringen gick ut med direktiven att gymnasie- och vuxenutbildningar skulle bedriva distansundervisning. På det stora hela fungerar det bra på Voxgym, vi har professionella lärare som ha

Läs mer

Skolans lokaler fortsatt stängda

Nu har skolans lokaler varit stängda sedan i mitten på mars då Regeringen gick ut med direktiven att gymnasie- och vuxenutbildningar skulle bedriva distansundervisning. På det stora hela fungerar det bra på Voxgym, vi har professionella lärare som har ställt om sin undervisning samt flitiga elever som är närvarande digitalt och gör sitt bästa utifrån var och ens förutsättningar. Men såklart så saknar vi varandra!

Vissa lättnader i restriktionerna har kommit från Folkhälsomyndigheten så vissa elever och även undervisningsgrupper får komma till skolan efter samråd med läraren om behov finns. Självklart gäller de allmänna råden om distans, god handhygien och att man ska vara fullt frisk även då.

I slutet av april förlängdes skolans distansundervisning till den 29 maj men då Folkhälsomyndigheten inte kommit med några nya rekommendationer så fortsätter undervisningen att ske på distans vårterminen ut.

För årskurs 1 & 2 så blir det inga skolavslutningar det här läsåret men terminen avslutas torsdag 11 juni. För våra årskurs 3 elever, årets studenter, planeras en liten annorlunda studentdag onsdag 10 juni. Läs mer i tidigare inlägg för hur det kommer att gå till och vilka tider som gäller.