Rawda och jag är på biblioteket följande tider om ni skulle vilja komma och låna böcker eller har någon annan fråga till oss :). Må 8.00 - 16.00 Ti. 8.00 - 16.00 To. 8.00 - 14.00 Fr. 8.00 - 16.00 Dörren nere vid entrén är låst, men vill man komma in

Läs mer

SKOLBIBLIOTEKET UNDER DISTANSUNDERVISNINGEN

Rawda och jag är på biblioteket följande tider om ni skulle vilja komma och låna böcker eller har någon annan fråga till oss :).

Må 8.00 - 16.00

Ti. 8.00 - 16.00

To. 8.00 - 14.00

Fr. 8.00 - 16.00

Dörren nere vid entrén är låst, men vill man komma in till oss kan man ringa telefonnumren:
0271-57170
070-6711018

Mvh
Anette