Idag är det Skolutvecklingsdag här på Voxgym och det innebär att lärarna fortbildar sig och vår verksamhet. För eleverna så innebär det en chans att komma ikapp i kurser som de av någon anledning halkat efter i planeringen med. De elever som är

Läs mer

Skolutvecklingsdag på distans

Idag är det Skolutvecklingsdag här på Voxgym och det innebär att lärarna fortbildar sig och vår verksamhet. För eleverna så innebär det en chans att komma ikapp i kurser som de av någon anledning halkat efter i planeringen med. De elever som är i fas med sitt skolarbete är lediga idag.

För första gången genomförs en Skolutvecklingsdag på Voxgym idag digitalt på distans liksom all undervisning på Voxgym just nu. Och vem vet, kanske är det inte vår sista digitala Skolutvecklingsdag?

Läs mer om hur Skolverket ser på distansundervisning på deras hemsida. Där hittar du även mer frågor och svar om skolan utifrån skollagstiftningen just nu under Coronapandemin. Observera dock att Skolverket är ansvarig för alla skolformer och uttalar sig även om för- och grundskolefrågor. För oss gäller frågor och svar som rör gymnasieskolan såklart!