Det är speciella tider nu som påverkar oss alla. Speciella tider kräver speciella åtgärder. Voxnadalens gymnasium håller sig hela tiden uppdaterade med Folkhälsomyndighetens direktiv och rättar sig efter deras rekommendationerna.  Därför kommer 

Läs mer

Studenten 2020

Det är speciella tider nu som påverkar oss alla. Speciella tider kräver speciella åtgärder. Voxnadalens gymnasium håller sig hela tiden uppdaterade med Folkhälsomyndighetens direktiv och rättar sig efter deras rekommendationerna.  Därför kommer årets studentexamen att se lite annorlunda ut motför föregående år men vi ställer inte in, vi ställer om.

Studentexamen 2020 kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Vi återkommer med tider för dessa.
Gruppering av elever kommer att ske enligt följande, EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta.

Avslutningen kommer att bestå av en mindre ceremoni med betygs- och stipendieutdelning för att sedan avslutas med det traditionella utspringet.
Avslutningen kommer att streamas.

Vår önskan är att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet.