I skolans bibliotek kan du låna, läsa, arbeta, fråga, vila, prata och umgås!!! Just nu har jag packat upp många nya ungdomsböcker!!!  Välkommen!!! Snart kommer information om Biblioteksgruppen som du kan vara med i!

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

I skolans bibliotek kan du låna, läsa, arbeta, fråga, vila, prata och umgås!!!
Just nu har jag packat upp många nya ungdomsböcker!!! 

Välkommen!!!

Snart kommer information om Biblioteksgruppen som du kan vara med i!