Vad gäller vid förkylningssymptom?

Vi upplever just nu att vissa elever och personal har förkylningssymptom och då gäller nolltolerans här på skolan. Har du några som helst symptom på förkylning, (vilka symptom du kan ha här) så ska du stanna hemma. Skolans rutin för elev med

Läs mer
Vad gäller vid förkylningssymptom?

Vad gäller vid förkylningssymptom?

Vi upplever just nu att vissa elever och personal har förkylningssymptom och då gäller nolltolerans här på skolan. Har du några som helst symptom på förkylning, (se vilka symptom du kan ha här) så ska du stanna hemma.

Skolans rutin för elev med symptom är;
- Stanna hemma!
- Sjukanmäl dig på skolans automatiska telefonsvarare genom
att ringa 0515-436 26.
- Logga in på 1177 för rådgivning om provtagning.
- Om provtagning rekommenderas, gör provtagning enligt instruktion och invänta provsvar.
               - Vid negativt provsvar återgå till skolan.
                -Vid positivt provsvar konsulteras läkare.
- Vid lindriga symtom får distansundervisning tillfälligt tillämpas. Du deltar då i undervisningen enligt överenskommelse med dina lärare, kontakta dem via aktuellt Classroom.

Rutinen är beslutad utifrån Skolverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19 av Voxgym´s ledningsgrupp.

Vidare rekommenderar just nu Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg att så många som möjligt ska testa sig. Skolchef Christer Andersson poängterar att "närvaro i skola och andra vardagssammanhang är viktiga för barn och ungdomars hälsa." 

Vidare skriver Christer Andersson;

Testning är också en viktig del i arbetet för att begränsa pandemins utbredning.
Rekommendationen gäller i första hand barn och unga i skolålder men även barn i förskoleålder i en situation där vi lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall.
Ett negativt provsvar möjliggör en snabbare återgång till skola och andra verksamheter så fort allmäntillståndet tillåter.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter
I väntan på provsvar
När test är genomfört för Covid-19 följer barnet de rekommendationer som gäller enligt Folkhälsomyndigheten eller vårt regionala smittskydd tills provsvar har meddelats.
Vid negativt provsvar
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare om detta bedöms som ändamålsenligt. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symptomdebut.
I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.
Om inget prov tagits
Om inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symptom samt ytterligare 2 dygn utan symptom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.