Voxgym segrare i Skol-SM i bandy 2018

Voxnadalens gymnasium kammade hem segern i Skol-SM 2018 mot Birger Sjöberg gymnasiet i Vänersborg. Bra jobbat killar!!