Ledighetsansökan för elev

Voxgym har höga ambitioner. Det innebär att våra elever ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier. All skolforskning visar att höga ambitioner, höga förväntningar med stöd samt hög närvaro är framgångsfaktorer som bidrar till att elever lyckas!

Ledighet

 En samlad erfarenhet från skolan är att alla elever och vårdnadshavare delar skolans höga ambitionsnivå, vi vill alla att eleverna skall lyckas.

Vi vill med anledning av ovanstående att ni planerar och lägger ej skolrelaterade aktiviteter på tider som inte stör skolarbetet. Låt oss hjälpas åt att på bästa sätt fortsätta ge våra elever de bästa förutsättningarna till lyckade studier och en härlig framtid!

 Ansökan om ledighet sker via blankett nedan.