Certifierat Teknikcollege

På vårt teknikcollege kan du välja att gå Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet. Du blir då en del av vårt teknikcollege och blir certifierad om du läser utökat program.

Vad är teknikcollege?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samarbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Tack vare ett bra samarbete med företag i regionen så kan innehållet i utbildningarna utformas så att de passar näringslivets framtida behov inom branschen.
Teknik- och industriföretag har tagit fram åtta kvalitetskriterier samt granskat och kvalitetssäkrat utbildningar som är teknikcollegecertifierade.