Våra Program

Voxgym erbjuder sex nationella program och ett antal valmöjligheter inom dessa.
Vi har även samtliga
Introduktionsprogram.

Passar dig som:
 • Vill du arbeta med männsikor
 • Är intresserad av friskvård och hälsa
 • Vill leda och hjälpa andra att utvecklas
 • Kombinera teori och praktik under din studietid

Passar dig som:

 • Vill du bli diplomerad gymnasieekonom
 • Är du intresserad av ekonomi och entreprenörskap
 • Vill du starta ett UF-företag (Ung företagsamhet)

Passar dig som:

 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik
 • Gillar du att kombinera teori med praktiskt arbete.
 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik

Passar dig som:

 • Vill ha en bred utbildning som ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar
 • Gillar du att arbeta laborativt med modern utrustning i trevlig miljö
 • Är intresserad av ny naturvetenskaplig forskning

Passar dig som:

 • Intresserar dig för internationella frågor och människors livsvillkor
 • Är intresserad av hur samhällen i Sverige, EU och övriga världen styrs
 • Vill veta hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad

Passar dig som:

 • Är intresserad av informations- och medieteknik
 • Vill arbeta med design och konstruktion, programmering eller filmproduktion
 • Känner sig lockad av en bred teknisk utbildning