Elev på APL-plats

Här hittar du som elev information och dokument som du behöver inför och under din APL-period.

Inför APL-perioden

Din APL-period är en del av din gymnasieutbildning om du går på ett yrkesförberedande program.  APL är ett samarbete mellan dig som elev, läraren på ditt gymnasieprogram samt handledaren på arbetsplatsen. Ni har olika ansvarsområden som alla syftar till att du som elev ska få så bra och lärorik APL-period som möjligt. 

Under APL-perioden

Inför varje APL-period ska du få information och instruktioner av din lärare och din handledare inför perioden. Du som elev ska komma väl förberedd och insatt i arbetstider och de rutiner och regler som gäller på just den arbetsplats som du ska APL på. 

Första dagen på en APL-period ska du ha med dig blanketten " Kontaktuppgifter anhörig" och om du läser på Barn- och fritidsprogrammet ska du även ha med dig blanketten "Sekretess". Blanketterna ska vara ifyllda och lämnas till din handledare. 

Under din APL-period representerar du Voxnadalens gymnasium och det är viktigt att du uppträder vuxet, är intresserad, passar tider och följer arbetsplatsens rutiner och regler. Om du har förhinder att närvara någon arbetsdag kontaktar du din handledare i så god tid som möjligt. Handledaren är sedan skyldig att kontakta skolan skyndsamt. 

Se APL-perioden som en möjlighet att praktisera det du har lärt dig hittills i skolan, få insikt i hur det går till i arbetslivet och inom olika yrken. En välanvänd APL-period kan eventuellt ge dig referenser och viktiga kontakter till kommande arbetsliv!