FN-skola

Vi är en certifierad FN-skola med utökat arbete inom internationella frågor. Vi värdesätter den alltmer växande internationaliseringen med andra länder och vill fördjupa vår kompetens i globala frågor.

FN-grupp

Skolans ansikte utåt i FN-arbetet är vår FN-grupp.

FN-gruppens huvudsakliga uppgift är att värna om människors integritet och rättigheter i samhället. FN-gruppen planerar och anordnar olika aktiviteter tillsammans med t.ex. elever från andra länder.

Lärare och elever som är engagerade i FN-arbetet får också möjlighet att gå utbildningar och lära sig mer om internationellt arbete.

Internationella insatser

Att vara elev i en FN-certifierad skola innebär att man tillsammans med lärare får lära sig mer om FN:s internationella insatser samt FN:s olika projekt. Globaliseringen gör världen allt mindre och allt fler människor blir berörda utav frågor som mänskliga rättigheter, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning.

Resor som ger minnen för livet

Just nu har vi ett samarbete med skolor från b.la. Sydafrika, Tyskland & Frankrike. Det finns en tradition att elever från skolorna gör utbyten i form av resor varje år och besöker elever i andra länder.

Resorna ger dig en insyn i andra människors kulturer där du får uppleva hur det är att leva i ett underprivilegierat land, vilket ökar förståelsen för andra människors levnadsvillkor.

Resorna har gett eleverna minnen och vänner för livet. De har fått vara med om nya spännande upplevelser och knutit kontakter med människor runtom i världen.

Årets FN-lärare

Marita Jansson, lärare här på Voxgym blev 2018 utsedd till Årets FN-lärare av Svenska FN-förbundet och motiveringen löd;
”Med ett brinnande engagemang har Marita Jansson under flera år verkat för att öka kunskapen om, och intresset för, FN och globala frågor. Hon har genom utställningar, studie- och insatsresor till Sydafrika samt andra projekt bidragit till att skolans åtagande att sprida och leva efter FN:s värden blivit allt mer omfattande. Tack vare Maritas stora stöd har elevernas FN-förening vuxit till en grupp med drivande elever som märks och är betydande i skolans arbete med FN-frågor.”
– Jag känner mig otroligt hedrad, stolt och glad över att få motta det här priset. Det är ett fantastiskt erkännande för det arbete jag lagt ner under de tio år som Voxnadalens gymnasium varit FN-skola. Det här fina priset gör mig ännu mer motiverad, inspirerad och taggad att ta tag i nya projekt, säger Marita Jansson.
Marita fick utöver äran även ett diplom och en studieresa till FN i Genève.