Smoothie

Vill ni göra den goda smoothien från Aktivitetsdagen igen? Här har ni receptet;

1 päron
1 kiwi
1 näve spenat
ca 1 cm ingefära
2 dl äppeljucie

Mixa och njut!!
Skola och Coronaviruset

Just nu sprids ett nytt coronavirus i världen. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer i dag, 6 mars, att det inte ur ett smittskyddsperspektiv, finns anledning att friska elever och personal som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Elever som är inskrivna i skolan förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är viktigt att följa händelseutvecklingen och rekommendationerna via tillförlitliga källor, då det kan spridas mycket felaktigheter.  Läs uppdateringar på
Folkhälsomyndighetens webbplats och följ rekommendationerna därifrån.

UF-företag vidare

Två av UF-företagen på Voxnadalens gymnasium har tagit sig vidare och får i och med det pitcha sina affärsidéer inför en jury på den regionala mässan i Söderhamn den 19 mars!

Dessa företag är Barnens Framtid UF med VD Emma Hedström tillika ekonomiansvarig, Oskar Bucht, försäljningschef samt Anna Ungman Swessar produktion- och marknadsföringsansvarig. Även Novo UF med VD Nathalie Karsbo, administratör Emil Forsblom, säljare Herman Gradin och ekonomiansvarig Alicia Eriksson har gått vidare.

Skulle pitchningen gå bra för Barnens Framtid och Novo och de blir topp fyra enligt juryn så får de också pitcha sina affärsidéer på scenen i mässhallen. Riktigt spännande, vi håller tummarna! Att hålla tummarna räcker dock inte för företagen, det är hårt arbete som väntar med förberedelser inför mässan och det ordinarie arbetet med företagen. Mycket jobb och mycket kunskap!

I år är det 340 UF-företag i Gävleborg och av dessa är alltså två UF-företag från VOXGYM på topp fjorton, bra jobbat!! Dessutom har Oskar Bucht kvalat in till bästa säljare.

Ni följer väl företagen på instagram @novouf @barnensframtiduf och facebook novouf och barnensframtiduf Där kan ni läsa mer om deras affärsidéer och vad som händer. Stort lycka till allesammans!

Alla elever i åk 1 besökte under den första veckan biblioteket för information. Vi tittade tillsammans på hur man lånar böcker, hur biblioteket ser ut och lite hur man hittar där.

Det fanns också några frågor att besvara under den här lektionen och genom att besvara frågorna kunde man vinna en tårta till sin klass. :)

Igår hade Biblioteksgruppen möte och då drog vi fram vinnaren......

KLASSEN SOM VINNER EN TÅRTA ÄR..........

NASA20                            STORT GRATTIS!!!

Vad gäller vid förkylningssymptom?

Vi upplever just nu att vissa elever och personal har förkylningssymptom och då gäller nolltolerans här på skolan. Har du några som helst symptom på förkylning, (se vilka symptom du kan ha här) så ska du stanna hemma.

Skolans rutin för elev med symptom är;
- Stanna hemma!
- Sjukanmäl dig på skolans automatiska telefonsvarare genom
att ringa 0515-436 26.
- Logga in på 1177 för rådgivning om provtagning.
- Om provtagning rekommenderas, gör provtagning enligt instruktion och invänta provsvar.
               - Vid negativt provsvar återgå till skolan.
                -Vid positivt provsvar konsulteras läkare.
- Vid lindriga symtom får distansundervisning tillfälligt tillämpas. Du deltar då i undervisningen enligt överenskommelse med dina lärare, kontakta dem via aktuellt Classroom.

Rutinen är beslutad utifrån Skolverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19 av Voxgym´s ledningsgrupp.

Vidare rekommenderar just nu Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg att så många som möjligt ska testa sig. Skolchef Christer Andersson poängterar att "närvaro i skola och andra vardagssammanhang är viktiga för barn och ungdomars hälsa." 

Vidare skriver Christer Andersson;

Testning är också en viktig del i arbetet för att begränsa pandemins utbredning.
Rekommendationen gäller i första hand barn och unga i skolålder men även barn i förskoleålder i en situation där vi lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall.
Ett negativt provsvar möjliggör en snabbare återgång till skola och andra verksamheter så fort allmäntillståndet tillåter.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter
I väntan på provsvar
När test är genomfört för Covid-19 följer barnet de rekommendationer som gäller enligt Folkhälsomyndigheten eller vårt regionala smittskydd tills provsvar har meddelats.
Vid negativt provsvar
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare om detta bedöms som ändamålsenligt. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symptomdebut.
I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.
Om inget prov tagits
Om inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symptom samt ytterligare 2 dygn utan symptom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.