INTRODUKTIONSPROGRAMMEt

Vill du läsa upp dina betyg och uppnå gymnasiebehörighet?

Det finns fyra olika Introduktionsprogram. De vänder sig till dig som inte har behörighet till de nationella programmen inom gymnasieskolan.


IM är indelat i fyra olika program. I alla program får du utveckla dina kunskaper i att planera, genomföra, och dokumentera ditt arbete. Du får träna din förmåga att ta egna initiativ och vara kreativ. Förmågan att samarbeta, vara självständig och ta eget ansvar är också viktigt. Du arbetar i nära samarbete med erfarna och kompetenta pedagoger.

Programinriktat individuellt val
För att vara behörig för programinriktat val ska du ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå samt i

*engelska eller matematik samt fyra andra ämnen, eller
*engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer utbildningen på ett program samtidigt som du läser grundskoleämne. Programmet syftar till att du så snart som möjligt ska kunna antas på det nationella programmet du följer.

Yrkesintroduktion
Du läser delar av ett yrkesprogram samtidigt som du kan läsa ämnen på grundskolenivå.

Individuellt alternativ
Du har en studieplan som syftar till fortsatt utbildning, t.ex. folkhögskola, eller till arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Du läser svenska som andraspråk samtidigt som du läser andra grundskoleämnen t.ex. för att bli behörig till ett gymnasieprogram.

Läs mer

Mer information om Introduktionsprogrammen hittar du på Skolverkets hemsida.

Våra IM-program

De olika alternativen som vi erbjuder inom ramen för Introduktionsprogrammet är:
  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

-Introduktionsprogrammet är bra för det finns bra lärare och de är bra på att lära ut. Svenska är det ämne jag gillar mest!

Jag vill gärna bli advokat men det är väldigt svårt så jag tror att jag kommer att plugga vidare till förskollärare för att sedan jobba med barn inom förskolan. Vi får väl se!

                                                                     Celina Sundin i IM23

-Jag rekommenderar Introduktionsprogrammet om man behöver läsa för godkända betyg, man får bra hjälp av lärarna som är väldigt positiva. Det är bra för jag siktar på att bli frisör så jag kommer nog att plugga vidare efter gymnasiet.

Jag tycker också att Voxgym är bra med en stor arena där man kan sitta i sofforna och lokalerna är fina.                                                                                                          Mohammad Alkhaled i IM23