Handledarrollen

Här hittar du som handledare information och dokument som du  behöver inför, under och efter att du tagit emot en APL-elev.

Före APL-perioden

Du som handledare måste genomföra Skolverkets handledarutbildning innan du tar emot en APL-elev. Utbildningen är webbaserad och tar ca 5-6 h.

APL-perioden är en samverkan mellan dig som handledare, APL-eleven och hens skola/lärare. Här visas ansvarsfördelningen.

Innan du tar emot APL-elev ska du och skolan ha signerat en överenskommelse om ansvar och åtagande.

Under APL-perioden

Handledaren har en viktig roll i att handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, men också att inkludera eleven i gemenskapen på arbetsplatsen. Kom ihåg att det är ditt ansvar som handledare att se till så elev har nödvändig och anpassad skyddsutrustning om arbetsplatsen kräver sådan. 

Här kan du läsa mer om ansvarsfördelning mellan huvudman och arbetsplats under APL.

Som handledare ska du också veta vilka regler som gäller för minderårigas arbetsmiljö och det hittar du här. 

Eventuellt olycksfall eller tillbud anmäler du som handledare till elevens lärare som registrerar det och eventuellt gör en försäkringsanmälan.

Om en elev är frånvarande under APL ska du som handledare rapportera det dagligen till elevens lärare.

Här har vi samlat mer om handledarrollen och vad som kan vara bra att veta när man tar emot en APL-elev

Efter APL-perioden

Under APL behöver läraren följa upp vad eleven arbetar med och vid behov justera planeringen tillsammans med handledaren. Efter APL behöver läraren ta reda på vad eleven faktiskt har lärt sig och därmed avgöra vilket kunskapsinnehåll eleven behöver få undervisning om i skolan eller på en annan APL-plats.