Vi påminner om de nationella råden

21-02-24

Vi påminner om att de nationella allmänna råden fortfarande gäller;

 • Stanna hemma vid symptom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Håll avstånd
 • Undvik offentliga platser
 • Handla ensam på ”säkra” tider
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig om du besöker person i riskgrupp eller personer äldre än 70 år
Det är viktigt att vi följer dessa råd. Vi håller i och håller ut!

Så här använder du munskydd

21-02-23
På skolan använder vi munskydd för engångsbruk.  Så här gör du när du använder munskydden.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Om det finns en blå sida på munskyddet ska den vara utåt. Finns det en ståltråd ska den vara uppåt mot näsan.
 • Sätt på dig munskyddet genom att dra banden över öronen.
 • Dra ut munskyddet så att det täcker näsan, munnen och hakan.
 • Om det finns en ståltråd, tryck till den över näsan. Se till att munskyddet sitter tätt.
 • Det är viktigt att du inte rör vid munskyddet när du använder det.

Så tar du av och slänger munskydd för engångsbruk:

 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Ta tag i banden och lyft bort munskyddet. Rör inte vid resten av munskyddet.
 • Kasta munskyddet i en papperskorg.

Skärpta restriktioner

21-02-22

Nu har vi fått skärpta smittskyddsregler som gäller för oss i Region Gävleborg och här på Voxgym. 

 • Gymnasium och vuxenutbildning där rekommenderas munskydd för samtliga om man arbetar nära under en period som överstiger 15 min. (Gäller för lektioner där man inte kan hålla tillräckligt avstånd)
 •  Personer som haft Covoid-19 det senaste halvåret behöver inte bära munskydd. 
 • Munskydd ska bäras i kollektivtrafiken på väg till eller från skola/arbetsplats. 
Beslutet gäller från den 23/2 till den 10/3. 

Kostnader för munskydd till personal och elever bekostas av kommunen/verksamheten.

Elev med symptom

Information till elever vid Voxgym

21-02-11

Om du som elev testats positivt för Covid 19 bör du snarast meddela din mentor om detta. I övrigt följer du sjukvårdens instruktioner.  

 Om någon i din klass testats positivt för Covid 19 kommer hela klassen direkt att övergå till fjärrundervisning och fortsätta med det veckan som kommer. Information om detta får du från din mentor.

 Munskydd: I situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd gäller nu rekommendationen att du då använder munskydd. Munskydd finns att hämta på expeditionen.

Detta gäller

Om du har symtom men inte testats för covid-19

21-01-26 

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.