Internationalisering

Internationalisering finns med i den utbildningskultur som alla på Voxgym skapar. Som elev ges du möjlighet att fördjupa dig, engagera dig i och påverka innehållet i de internationaliseringsprojekt som bedrivs.

Internationaliseringsarbete

Vår strävan är att samtliga elever på olika sätt ska komma i kontakt med andra människor och kulturer. Ett led i detta är att vi är en certifierad FN-skola och EU-Ambassadörsskola.
 Under din studietid erbjuder vi dig  att delta i olika interkulturella projekt.

Vi har samarbetspartners i Tyskland, Spanien, Frankrike, Belgien och Sydafrika.

”Projektets syfte är att skapa internationell solidaritet
genom att öka förståelsen för tredje världens länder
och deras kulturer."

Projekt Sydafrika

För att kunna studera kulturella skillnader, främja interkulturell medmänsklighet och som ett led i att bekämpa främlingsfientlighet har ett samarbete mellan Voxgym och Tsotseletso high school i ett svart township i Bloemfontain, Sydafrika etablerats. Dessutom omfattar vårt projekt stödjandet av ett flertal barnhem för föräldralösa barn. Barnhemmen tar emot barn i alla åldrar där bland annat Lebone Village arbetar med att så långt som möjligt vara självförsörjande. Lebone Village arbetar också för tolerans och mot fördomar av alla slag och det vill vi uppmuntra och finnas med och stötta ekonomiskt härifrån.