KÄLLFÖRTECKNING

Du ska alltid tala om varifrån du har hämtat information. Här hittar du en mall över hur du kan
hänvisa i en
källförteckning till olika källor.