KÄLLKRITIK

VAR KÄLLKRITISK! TRO INTE PÅ ALLT DU LÄSER, SER OCH HÖR! Kontrollera alltid att dina källor verkar pålitliga och trovärdiga. Använd dig av materialet om källkritik för att veta vilka frågor du kan ställa.