Elevhälsan

På Voxgym ska alla elever bli sedda och hörda. Voxgym inspirerar till lärande och utveckling i en trivsam skolmiljö. Här ska alla känna sig trygga, bli respektfullt bemötta och positivt uppmärksammade. Nolltolerans råder mot alla
former av diskriminerande och kränkande behandling.

Biträdande rektor ansvarig för Elevhälsan

Ingrid Boström
0271-571 64

Kurator

Emma Åström
070-283 34 79

Skolsköterska

Anna-Lena Malmgren

0271-570 68

Specialpedagog

Ylva Eriksson
0271-570 00

Studie- och yrkesvägledare

Kristina Jakobsson
0271-572 46