Läromedel

Som elev på Voxnadalens gymnasium får du tillgång till en dator samt övrigt material
som du behöver för att komma igång med din skolgång.

Alla elever i åk 1 får låna en bärbar dator under sin studietid, se mer information nedan.

På Voxgym använder vi oss av GAFE (Google Apps For Education) med en mängd olika applikationer för kommunikation och samarbete.  
 
Eleverna lånar själva sina läroböcker hos bibliotekarien. Undervisande lärare bokar tid. Lånade böcker skall lämnas tillbaka i gott skick när kursen är slut. Den elev som eventuellt önskar köpa en lärobok får givetvis göra det till reducerat pris.

Elevdatorer

Voxnadalens gymnasium lånar ut en bärbar dator med tillbehör till alla sina elever på de nationella programmen. Datorn erhålls vid skolstart på Voxgym för att användas under hela skolgången. Syftet med utlåningen är att utrustningen skall ge eleven bättre möjligheter till meningsfulla studier, förbättrade studieresultat, kreativare arbetsformer och större möjligheter i fortsatta studier och yrkesliv. Datorn är att se som ett arbetsverktyg.

 
Datorn med tillbehör lämnas ut då avtal är undertecknat av respektive elev och, för den elev som inte är myndig, även av vårdnadshavare.