Frånvaroanmälan

Appen Skola24

Enklast att sjukanmäla sitt barn/sig själv (gäller myndig elev) är i appen Skola24. Klicka nedan för hjälp med att installera appen.

Du kan även ringa in en sjukanmälan

  • Ring 0515-436 26, före kl 8:00 varje sjukdag
    (eller elevens första lektion).
  • Knappa in elevens tiosiffriga personnummer.
  • Frånvaroanmälan görs för en hel dag i taget.

Frånvarorapportering

När elev blir myndig upphör frånvarorapporteringen till vårdnadshavaren men då frånvaro är en offentlig handling går det att kontakta skolan och få uppgift om frånvaro. Om elev samtycker så kan f.d. vårdnadshavare få fortsatt sms-rapportering om elev meddelar skolans expedition sitt samtycke.

Kontakt med mentor

Elev som går hem under dagen måste anmäla detta personligen till expeditionen, sin mentor eller till den lärare eleven haft eller ska ha. Vid ogiltig frånvaro gällande elever under 18 år kontaktas vårdnadshavare.

Mentor ansvarar för att följa upp frånvaron.

Skola 24

Skola24 är det system som skolan använder sig av för registrering av närvaro/frånvaro som vi enligt lag är skyldiga till att göra.
Systemet skickar automatiskt sms vid frånvaro till den/de vårdnadshavare som ni angav på blanketten i samband med skolstart. Önskar ni ändra telefonnummer/vårdnadshavare som sms ska gå till eller om ni har bytt telefonnummer så måste ni meddela expeditionen det. Ni kan mejla skolan eller ringa på tel. 0271-571 61

Ogiltig frånvaro

Ogiltig frånvaro kan påverka din rätt till studiemedel och vid upprepat skolk kan ditt studiebidrag dras in. Skolan är skyldig att rapportera skolk till CSN som sedan beslutar om studiemedel ska upphöra. Läs gärna mer på CSN:s hemsida.      

 
 

Frågor?

Vid ev frågor kontakta Voxnadalens gymnasium
telefon 0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se 

Mer information om frånvaro från Skolverket

Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se där ni också kan hitta mer matnyttig information kring skolgången i gymnasiet.