EU-ambassadörskola

Voxgym är en certifierad ambassadörskola för EU-parlamentet. Här kan du läsa mer
om vad det innebär och vad vi gör på skolan i och med detta.

Voxgym, en EU-ambassadörsskola

Syftet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europa­parlamentet. Det handlar inte bara om att lära om EU utan också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det, skriver EU-parlamentet på sin hemsida.

För att erhålla titeln EU-ambassadörskola ska minst en lärare utbildas på EU-parlamentet i Bryssel. Det ska finnas juniorambassadörer (elever) som lyfter EU-frågor som är aktuella i EU-parlamentet under skolåret.

 Dessa ska också genomföra EU-relaterade aktiviteter, uppmärksamma EU-dagen och ha kontakt med EU-parlamentet, andra ambassadörskolor och relevanta organisationer.  Dessutom ska det finnas en EU Info point på skolan, ett informationsställe för övriga elever och personal att inhämta kunskap från.

På Voxgym är det samhällsläraren Anders Borg och Samhällsvetenskapsklasserna som är senior- och juniorambassadörerna.

SA17 i Bryssel

Som ett led i att stärka sina kunskaper kring EU och hur det fungerar reste SA17 i slutet på oktober ner till Europaparlamentet och Bryssel för att få uppleva det på plats.
" -Fantastisk resa! berättar eleverna. Vi har fått lära oss så mycket och man får mycket bättre förståelse för EU och hur det styrs nu när vi har varit på EU-parlamentet."

Mottagandet av utmärkelsen

Här mottar Voxgym, genom lärare och tillika seniorambassadör Anders Borg, emot skolans diplom och plakett av EU-minister Hans Dahlgren som ett bevis att vi uppfyller kraven på Europaparlamentets ambassadörskola.