Skolverket samlar varje år in och redovisar uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Nu är statistiken klar för läsåret 18-19, och Ovanåkers kommun uppvisar goda resultat! Voxgym är uppmärksammad då 88 %

Läs mer

Bästa gymnasieskolan i länet

Skolverket samlar varje år in och redovisar uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Nu är statistiken klar för läsåret 18-19, och Ovanåkers kommun uppvisar goda resultat! Voxgym är uppmärksammad då 88 % av våra elever lämnade oss med gymnasieexamen. Vi var bästa gymnasieskola i Gävleborgs län. I jämförelse kan sägas att Sverigesnittet var 76,8 %. Rektor Christer Andersson riktar ett stort tack till all personal och elever för hårt och kvalitativt arbete.
Du kan ta del av statistiken här.