Biblioteksgruppen har träffats! Här kan ni läsa minnesanteckningar från mötet! Minnesanteckningar från Biblioteksgruppens möte den 15 maj 2018 Närvarande: Sara Sheiskzadeh, Ali Sajjad Yousofi, Ezzatullah Khalili, Rana Jamos, Morteza Khavari, Mohammad Moh

Läs mer

BIBLIOTEKSGRUPPEN

Biblioteksgruppen har träffats! Här kan ni läsa minnesanteckningar från mötet!

Minnesanteckningar från Biblioteksgruppens möte den 15 maj 2018
Närvarande: Sara Sheiskzadeh, Ali Sajjad Yousofi, Ezzatullah Khalili, Rana Jamos, Morteza Khavari, Mohammad Mohammadi, Ayatollah Nazari, Jonathan Mårtensson, Elov Jäderberg, Albin Hansson, Regina Andersson Lans, Kevin Norman, Britt-Marie Forsman, Anette Lindblom

Minnesanteckningar från föregående möte.

Vi tittade igenom vad vi hade bestämt och pratat om under mötet i oktober.
Hörlurar finns nu hos Rawda och Anette för utlån i bibliotekslokalen.
Anette visade några Manga-böcker som har köpts in till biblioteket sedan förra mötet.

Utvärdering av Världsbokdagen.

Under Världsbokdagen fanns ett bord med utgallrade gratis böcker i biblioteket. Det anordnades också ett litteraturquiz i biblioteket. Alla klasser hade ombetts att lämna in en fråga från klassen. Vi diskuterade om det är bra eller inte att svaren på frågorna går att hitta på Google. Gruppen tyckte att det nog är oundvikligt att endast ha frågor som det inte går att hitta svaret på och att det är ok att använda Google om man känner att man vill det (och det är ju inte säkert att man hittar en säker källa ;)). Att kunna ta reda på svaret gör också att fler känner att de kan delta. Gruppen påpekade att det också är viktigt att tänka på hur frågorna är ställda för att alla ska kunna förstå frågorna, även de som inte har svenska som modersmål.

Stora Bokbytardagen 16 maj.

Anette informerade om Stora Bokbytardagen den 16 maj. Ett Bokbytarbord kommer att finnas i skolans bibliotek. Ta med en bok hemifrån och byt mot en annan. Om du vill ha en bok från bordet men inte har någon att byta med kan du istället lämna ett boktips. Lappar där du kan skriva ditt boktips finns på bordet.

Någon tävling innan sommaren?

Vi diskuterade om vi hinner med någon mer tävling innan sommaren. Anette gav som förslag att det gärna kunde vara något som kan kopplas till nya hemsidan om den hinner aktiveras innan sommaren. Fototävling kom på förslag och gruppen enades om att köra en fototävling med bokryggspoesi. Bokryggspoesi bygger man med bokryggar! Böcker läggs på hög och titlarna på böckerna bildar poesi! Se exempel nedan.

Håll utkik om terminen avslutas med Bokryggspoesi! Om inte, kommer nästa skolår inledas med den aktiviteten!

Behov i biblioteket och övriga frågor.

Inga önskemål eller övriga frågor för tillfället.

Tack alla för visat intresse!
Vid pennan
Anette Lindblom
 

En av oss sover
Hur fel kan de bli?
Brevvännen
Hur svårt kan de va?
Superkrafter - på gott och ont