Från och med torsdagen 19/3 kommer undervisning att ske enligt schema fast hemifrån, då skolans lokaler hålls stängda för att förhindra smittspridning (se tidigare inlägg för mer information). Detta innebär att du som elev vid varje lektio

Läs mer

Distansundervisning

Från och med torsdagen 19/3 kommer undervisning att ske enligt schema fast hemifrån, då skolans lokaler hålls stängda för att förhindra smittspridning (se tidigare inlägg för mer information).

Detta innebär att du som elev vid varje lektionsstart ska logga in i aktuellt Classroom (det ämne du har den lektionen) så att läraren kan föra närvaro. Sedan kommer lektionen att starta och genomföras på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns. Läraren instruerar dig.

Har du problem med din internetuppkoppling, kontakta skolan på tel. 
0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se

Övrig IT-support, kontakta Essa på tel 0271-571 60 mellan kl. 8.30-16.00

Som vårdnadshavare kan det vara bra att tänka på att din ungdom kan behöva en plats att sitta på hemma, gärna bekvämt med plats för dator och eventuella böcker. Datorn måste ha tillgång till internet så eleverna kan få kontakt med läraren. Är detta ett problem hemma hos er, kontakta oss via mejl voxgym@ovanaker.se eller ring 0271-571 61.

Lunch äter eleverna hemma så länge skolans lokaler hålls stängda. Vidare gäller även dessa veckor att om någon elev är sjuk och inte kan delta i undervisningen så ska hen sjukanmälas som vanligt, läs mer hur man gör här.

Kommunen och skolans ledningsgrupp följer noggrant utvecklingen i samhället samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information här på hemsidan.