Folkhälsomyndigheten drar tillbaka sin rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär i praktiken att Voxgym fortsätter med distansundervisning vårterminen ut men att vi planerar för en skolstart på plats i

Läs mer

Distansundervisningen upphör 15 juni

Folkhälsomyndigheten drar tillbaka sin rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär i praktiken att Voxgym fortsätter med distansundervisning vårterminen ut men att vi planerar för en skolstart på plats i skolans lokaler när höstterminen börjar i augusti.

Rekommendationerna kring studenten kvarstår. Mer information finns på Folkhälsomyndigheten hemsida