Under kursen Företagsekonomi 1 så arbetade EK15 med entreprenörskap. Slutarbetet på detta blev reportage om lokala företagare som resulterade i en egen tidning, Entrpreneur. Arbetet skedde i samarbete mellan Företagsekonomi 1 och Svenska 2.

Läs mer

EK15´s tidning Entrepreneur

Under kursen Företagsekonomi 1 så arbetade EK15 med entreprenörskap. Slutarbetet på detta blev reportage om lokala företagare som resulterade i en egen tidning, Entrpreneur. Arbetet skedde i samarbete mellan Företagsekonomi 1 och Svenska 2.