Den här veckan skulle vi ha bjudit in föräldrarna till våra årskurs 1 elever till ett föräldramöte här på Voxgym men på grund av den rådande Coronapandemin så väljer vi istället att ha digitala möten. Mentorerna i årskurs 1 kontaktar vårdnadhavarna om tid

Läs mer

Föräldramöte åk 1

Den här veckan skulle vi ha bjudit in föräldrarna till våra årskurs 1 elever till ett föräldramöte här på Voxgym men på grund av den rådande Coronapandemin så väljer vi istället att ha digitala möten. Mentorerna i årskurs 1 kontaktar vårdnadhavarna om tid och sätt att mötas. Har ni frågor eller funderingar kring föräldramötena så går det bra att ringa skolan på 0271-571 61 eller maila respektive mentor. Du hittar kontaktuppgifter här.