Detta glada gäng är några av alla de som har genomgått en handledarutbildning hos oss under ledning av vår biträdande rektor Agneta Persson. Totalt är det över 100 personer här i Ovanåker som nu är kvalificerade handledare för våra elever på yrkesprogram

Läs mer

Handledarutbildning för yrkesprogrammen

Detta glada gäng är några av alla de som har genomgått en handledarutbildning hos oss under ledning av vår biträdande rektor Agneta Persson.

Totalt är det över 100 personer här i Ovanåker som nu är kvalificerade handledare för våra elever på yrkesprogrammen (Industritekniska programmet och Barn- och fritidsprogrammet) när de gör sitt Arbetsförlagda lärande (APL) på arbetsplatser runt om i bygden.