Här på Voxgym kan man välja mellan tre moderna språk, tyska, franska eller spanska. Grupperna läser såklart separat under året men veckan innan jul träffades språkgrupperna i årskurs ett och två och hade en gemensam julavslutning. Eleverna

Läs mer

Julavslutning i språkgrupperna

Här på Voxgym kan man välja mellan tre moderna språk, tyska, franska eller spanska. Grupperna läser såklart separat under året men veckan innan jul träffades språkgrupperna i årskurs ett och två och hade en gemensam julavslutning. Eleverna fick berätta för varandra hur man firar jul i Spanien, Frankrike och Tyskland. De läste egna skrivna dikter, spelat Kahoot och sjöng på alla tre språken! Det var en jättemysig och uppskattad stund hälsar språklärarna Anette, Therese, Marita och Marie.