Minnesanteckningar från Biblioteksgruppens möte!

Här kan du gå in och läsa vad Biblioteksgruppen diskuterade och bestämde under senaste mötet!