Nu är höstterminen igång och alla elever har undervisning på plats här på skolan. Detta medför att både elever och personal behöver ta sig till skolan ungefär samma tider och nu har X-trafik och Region Gävleborg som ansvarar för kollektivtrafiken här

Läs mer

Resor till och från skolan

Nu är höstterminen igång och alla elever har undervisning på plats här på skolan. Detta medför att både elever och personal behöver ta sig till skolan ungefär samma tider och nu har X-trafik och Region Gävleborg som ansvarar för kollektivtrafiken här i länet gått ut med en vädjan;

"Försök undvik onödiga resor, om möjligt välj andra färdsätt som att gå eller cykla till skolan samt visa hänsyn genom att hålla avstånd i kollektivtrafiken."

X-trafik i sin tur har tagit in ett trettiotal extra bussar som ska förstärka turer med högt resande runt om i länet men för att minska smittspridningen av Covid-19 måste alla hjälpas åt.