SA17 med lärarna Kenneth Johansson och Anders Borg reste veckan efter höstlovet till Bryssel i Belgien. Här kan ni läsa deras reseberättelse; Vårt första studiebesök var på Europeiska rådet. Efter en noggrann säkerhetskontroll fick vi träffa represe

Läs mer

SA17 i Bryssel

SA17 med lärarna Kenneth Johansson och Anders Borg reste veckan efter höstlovet till Bryssel i Belgien. Här kan ni läsa deras reseberättelse;

Vårt första studiebesök var på Europeiska rådet. Efter en noggrann säkerhetskontroll fick vi träffa representanter från rådets informationstjänst och de gav oss en presentation om det arbete som bedrivs i rådet (att fastställa politiska riktlinjer och prioriteringar) samt berättade om vilka utmaningar EU står inför i framtiden.

Nästa besök var på EU-kommissionen, som ligger vägg i vägg med rådets byggnad. Kommissionens uppgift är att föreslå lagar men även se till att beslutade lagar genomförs i medlemsländerna. 

Nästa dag ägnades åt att besöka EU-parlamentet och Parlamentarium. Parlamentet stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU:s budget. Det var mäktigt att få komma in och se plenisalen där 751 ledamöter från 28 medlemsländer håller sina debatter och voteringar. I parlamentet fick vi även träffa den tidigare ordföranden för svenska FN-förbundet Alexander Gabelic som numer är nybliven parlamentariker. Alexander berättade om sin politikerroll och vilka uppgifter han arbetade med, där frågor om mänskliga rättigheter har en hög prioritet. Eftermiddagen ägnades åt att prova på hur det är att arbeta som parlamentariker. Vi fick i grupper representera olika politiska intressen och ta ställning till och förhandla fram beslut, bland annat handlade ett fall om etiska problem med medicinska inplantat i människokroppen.

Sista dagen på plats gjorde vi ett besök på EU:s regionkommitté, där vi bokat in ett möte med den omtänksamma och pedagogiska Olga Fotinou. Olga berättade att regionkommitténs uppgift är att vara ett rådgivande organ som företräder regioner och kommuner i EU. Efter presentationen av kommitténs funktioner satte Olga oss i arbete med att föreslå och arbeta fram projekt som skulle kunna genomföras i Ovanåkers kommun och/eller i region Gävleborg. Efter en timmes grupparbete skulle samtliga projekt presenteras på engelska. Ungdomarna presenterade kreativa och välgenomtänkta projekt. Olga berömde elevernas välutvecklade förmåga till samarbete och vi lärare tyckte eleverna framförde fantastiska presentationer. Sista studiebesöket på resan var på det nyligen invigda museet om Europas historia. Besöket var bra med ett intressant innehåll av europeisk historia som också behandlade sökandet efter en gemensam europeisk identitet.
Torsdag eftermiddag och kväll ägnades åt att gå på strövtåg i Bryssel, där vi bland annat promenerade shoppingstråken och leta oss fram till torget Grand Place med sina fantastiska barockbyggnader. En helt fantastisk resa som givit oss alla mycket nya lärdomar och insikter avslutar Kenneth Johansson.