Samarbete Voxgym - Mtek Industry

Samarbete Voxgym - Mtek Industry

Voxgym och Teknikprogrammet har i flera år samarbetat med det snabbväxande mjukvaruföretaget Mtek Industry i Alfta. Flera av våra "gamla" elever jobbar idag på företaget, en del har gått via Tekniksprånget, bla Isa och Adam. Du kan läsa mer om deras väg till arbete samt om Tekniksprånget här.