Efter rekommendation från regeringen 200317 (se hela presskonferensen här) har skolchef, tillika gymnasierektor Christer Andersson beslutat att stänga Voxgym´s lokaler from onsdag 18/3. All undervisningen på gymnasienivå kommer från och me

Läs mer

Skolans lokaler stängs

Efter rekommendation från regeringen 200317 (se hela presskonferensen här) har skolchef, tillika gymnasierektor Christer Andersson beslutat att stänga Voxgym´s lokaler from onsdag 18/3.

All undervisningen på gymnasienivå kommer från och med torsdag 19/3 att ske enligt schema digitalt på distans.

Onsdag 18/3 kommer lärarna att ägna sig åt att ställa om sin undervisning. Elever kan också under onsdagen hämta material på skolan, som de kan behöva för distansundervisningen.

Stängningen är i dagsläget planerad till torsdag 9/4 men kan om läget tillåter avbrytas eller förlängas.

Eleverna har informerats.

Följ gärna kommunens uppdateringar kring Coronaviruset via deras hemsida och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.