Skolans lokaler stängs

Efter rekommendation från regeringen 200317 (se hela presskonferensen här) har skolchef, tillika gymnasierektor Christer Andersson beslutat att stänga Voxgym´s lokaler from onsdag 18/3.

All undervisningen på gymnasienivå kommer från och med torsdag 19/3 att ske enligt schema digitalt på distans.

Onsdag 18/3 kommer lärarna att ägna sig åt att ställa om sin undervisning. Elever kan också under onsdagen hämta material på skolan, som de kan behöva för distansundervisningen.

Stängningen är i dagsläget planerad till torsdag 9/4 men kan om läget tillåter avbrytas eller förlängas.

Eleverna har informerats.

Följ gärna kommunens uppdateringar kring Coronaviruset via deras hemsida och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.