I skolans värld följer vi så långt som möjligt Skolverkets råd för att förhindra smittspridning. Basala rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande handhygien, stanna hemma vid minsta symptom, social distansering etc. är det fortsatt viktigt att v

Läs mer

Skolchefens brev

I skolans värld följer vi så långt som möjligt Skolverkets råd för att förhindra smittspridning. Basala rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande handhygien, stanna hemma vid minsta symptom, social distansering etc. är det fortsatt viktigt att vi följer.

Vi skymtar en liten ljusning gällande Coronaviruset och för tillfället drabbas allt färre av detta. Förskola och skola i Ovanåkers kommun har inte drabbats av detta i någon större omfattning men vi måste fortsatt vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Skolverkets råd.

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i låg utsträckning andra barn och vuxna. Därför är det i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte lika viktigt att hålla avstånd mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan. Det ligger till grund för beslutet att alla skolformer ska vara öppna för vanlig undervisning.

I skolans värld följer vi så långt som möjligt Skolverkets råd för att förhindra smittspridning. Basala rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande handhygien, stanna hemma vid minsta symptom, social distansering etc. är det fortsatt viktigt att vi följer.

För skolan finns också särskilda rekommendationer om inomhusmiljö och social samvaro i skola och i samspel med föräldrar/vårdnadshavare vilket kan handla om att undvika större samlingar, öka avstånd i klassrum och matsal samt organisera utomhusaktiviteter. Regelbunden städning av skolans lokaler är också en viktig del.

Det innebär också att aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, och föräldramöten för elever och föräldrar kommer att undvikas. Inskolning i förskola och skola får organiseras på alternativa sätt och våra skolor kommer fortsatt att vara stängda för utomstående.

Vi som arbetar i förskola och skola kommer att vara behjälpliga på alla sätt och tillsammans kan vi förebygga oro och smittspridning. Känner du oro eller har frågor om hur just din förskola/skola arbetar, ta kontakt med din rektor.

Med hopp om ett ljust läsår.

Christer Andersson
Barn- och utbildningschef