Tf rektor och skolchef Christer Andersson har idag beslutat att förlänga stängningen av skolans lokaler och ytterligare strama åt social distansiering efter Folkhälsomyndighetens och Regeringens senaste rekommendationer. Läs Christers brev nedan där han f

Läs mer

Skolstängningen förlängs

Tf rektor och skolchef Christer Andersson har idag beslutat att förlänga stängningen av skolans lokaler och ytterligare strama åt social distansiering efter Folkhälsomyndighetens och Regeringens senaste rekommendationer. Läs Christers brev nedan där han förklarar nuläget.

"Hej,

Först vill vi jag rikta ett stort tack till elever och personal. Ni gör ett fantastiskt arbete i dessa orostider!

I dagsläget så finns det ingenting som pekar på att den negativa utvecklingen av Coronaviruset går att stoppa i Sverige. Detta innebär också att Gävleborg kommer att drabbas i betydligt större utsträckning än hittills. Som en del i detta måste vi ta vårt ansvar och hjälpa till med att minimera smittspridningen framför allt för att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Detta innebär att vi kommer att förlänga vår skolstängning för gymnasiet och vuxenutbildningen till och med fredag 29/5. Vilka konsekvenser detta får är omöjligt att överblicka i dagsläget men bestämt är att Lovskola kommer att erbjudas.

I övrigt så kommer årets bal att ställas in. Angående årets studentexamen kommer den inte att kunna genomföras traditionellt.

Övriga skolformer i kommunen kommer att fortsätta som vanligt om inte smittspridning eller regeringsbeslut omöjliggör detta.

All övrig personal i kommunen kommer så långt som möjligt att arbeta på distans vilket även vi inom vår administration här på gymnasiet kommer att göra.
 
Våra beslut grundas i Folkhälsomyndighetens rekommendationer/råd och de direktiv som utgår från regeringen.
 
Rektor
Christer Andersson"

Har ni frågor eller funderingar kring ovanstående så är ni välkomna att ta kontakt med Elevhälsan (kontaktuppgifter enligt tidigare utskick eller under Elevhälsa här på hemsidan) eller skolan på tel. 0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se

Sköt om er och varandra!