Skolval

Skolval

Voxgym har haft skolval och SA20 var valförättare. Passande nog anordnades valdebatt här på skolan strax innan valet då partier på kommunnivå fick berätta vad de tyckte i frågor som eleverna ställde. Valresultatet kommer att tillkännages måndag 12 september.