GRATTIS IN18! IN18 har vunnit en tårta till klassen för frågorna som besvarades under biblioteksinformationen i början av terminen. Bra jobbat! Jag kommer till er med priset under vecka 43! /Anette

Läs mer

TÅRTA TILL IN18!

GRATTIS IN18!

IN18 har vunnit en tårta till klassen för frågorna som besvarades under biblioteksinformationen i början av terminen. Bra jobbat!

Jag kommer till er med priset under vecka 43!

/Anette