I år behöver vi fira studenten på ett litet annonrlunda sätt. Men studentfirande blir det:)! För att kunna genomföra studenten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har vi delat upp studenterna så att två klasser i taget är på skolan. Vi vill a

Läs mer

Tider för studenten

I år behöver vi fira studenten på ett litet annonrlunda sätt. Men studentfirande blir det:)! För att kunna genomföra studenten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har vi delat upp studenterna så att två klasser i taget är på skolan. Vi vill att studentklasserna samlas på skolan onsdag 10 juni enligt nedanstående schema;

Kl. 09:00 EK17 & SA17
Kl. 11:00 BF17 & IN17
Kl. 13:00 NA17 & TE17

Vår önskan är också att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndigheternas direktiv så att stora folksamlingar inte bildas utanför gymnasiet, hur tråkigt det än är för alla inblandade.