Folkhälsomyndigheten har kommit med vissa undantag från rekommendationen att gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning på grund av rådande Coronapandemin. I korthet är det praktiska prov och examinationer som inte kan genomföras på distans, enskilda

Läs mer

Undantag från rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten har kommit med vissa undantag från rekommendationen att gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning på grund av rådande Coronapandemin. I korthet är det praktiska prov och examinationer som inte kan genomföras på distans, enskilda elever som behöver särskilt stöd för att uppnå examen samt inslag i undervisningen som inte kan genomföras på distans, exempelvis praktiska moment, som undantas från gällande rekommendation. Du kan läsa hela texten på Folhälsomyndighetens hemsida.

Skolverket skriver i och med detta att det nu är möjligt att öppna upp skolor för mindre grupper förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning av Covid-19. Elever som ska prioriteras är de som är i slutet av sin utbildning, ex. elever i årskurs 3 på ett nationellt gymnasieprogram. Läs mer på Skolverkets hemsida.

På Voxgym kommer detta att bland annat innebära att elever i årskurs 3 på Industritekniska programmet kommer att kallas till skolan i mindre grupper för att genomföra praktiska moment. Eleverna håller tex. på med sina gymnasiearbeten och flera behöver tillgång till de maskiner som finns på skolan för att kunna slutföra sitt arbete.

Skolledningen planerar just nu också för hur arbetet med att stötta enskilda elever som behöver särskild stöd för att klara sin examen ska utformas och lite längre fram kan det blir aktuellt att även kalla in dessa elever till skolan för personlig handledning och stöttning.

De elever som är akutella för att komma till skolan kommer att bli kontaktad personligen.